Jutro sesja Rady Miasta w Myszkowie
03 lutego 2021 r. | 11:53
0

Jutro w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której radni zmienią budżet na 2021 rok.

Początek sesji o godz. 11:00.

Sesję będzie można śledzić TUTAJ.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji RM z dnia 29 grudnia 2020r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032,
- zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021,
- wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków przy ul. Lotniczej 8,
- wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków przy ul. 1 Maja,
- obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków służebnością przesyłu,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
- zmiany Uchwały Nr XXXIII/141/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i - specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków - częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
- przekazania wniosku według właściwości,
- przekazania petycji według właściwości,
- uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszków na lata 2021-2025.
6. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *