Starostwo ograniczyło przyjęcia interesantów
20 października 2020 r. | 08:58
0

Z uwagi na przedłużający się stan epidemiczny w kraju oraz z powodu wzrostu potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem od jutra, tj. 20.10.2020 r., przywraca się ograniczenia podczas załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym. W związku z tym budynek Starostwa zostanie zamknięty. Osoby, które były zapisane na załatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji na najbliższe dwa tygodnie, mogą stawić się w uzgodnionym wcześniej terminie.

 

W trosce o bezpieczeństwo, zwracamy się do mieszkańców Powiatu Myszkowskiego z prośbą o załatwianie spraw w następujący sposób:

 

- składanie dokumentów w skrzynce podawczej

- kontakt e-mailowy

- kontakt telefoniczny

- kontakt przez ePUAP bądź SEKAP

 

Informacje szczegółowe o składaniu dokumentów w skrzynkach podawczych: przed wejściem do Sali Obsługi Interesantów znajduje się skrzynka podawcza (duże pudło z napisem Starostwo Powiatowe), w której należy składać dokumenty. Wszelkie druki i wnioski znajdą Państwo na regałach ustawionych naprzeciwko skrzynki podawczej Starostwa w specjalnie przygotowanych przegródkach (w postaci pudełek). Każda z przegródek jest opisana i oznaczona w postaci nazwy konkretnego wydziału. Po wypełnieniu odpowiedniego druku należy złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w skrzynce podawczej.

 

W szczególnych przypadkach, dotyczących zakresu przedmiotowego poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego - o ile będzie taka potrzeba i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z wydziałem merytorycznym – obsługa SOI może telefonicznie poprosić pracownika merytorycznego o zejście do Sali w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy.

 

Poniżej podajemy adresy email do wszystkich wydziałów oraz numery telefonów do wydziałów: Komunikacji i Transportu, Architektury i Budownictwa, Geodezji i Kartografii, w przypadku których najczęściej może wystąpić potrzeba konsultacji osobistej.

 

Wydziały Starostwa na BIP: https://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?c=218

 

Wydział Komunikacji i Transportu: kt@powiatmyszkowski.pl

- Rejestracja pojazdów – 34 3159193, 34 3159190

- Odbiór dowodu stałego, wycofanie czasowe pojazdu, zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu – 34 3159145, 34 3159192

- Wyrejestrowania pojazdu – 34 3159196

- Prawa jazdy – 34 3159112

- Licencje – 34 3159154

- Zarządzanie ruchem – 34 3159191

 

Wydział Architektury i Budownictwa: ab@powiatmyszkowski.pl

Numery telefonów: 34 3159113, 34 3159147, 34 3159147, 34 3159143, 34 3159143, 34 3159121

Zakres spraw: pozwolenia na budowę, zmiana pozwolenia na budowę, przeniesienie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia budowy i robót budowlanych, zaświadczenia o samodzielności lokali

 

Wydział Geodezji i Kartografii: gk@powiatmyszkowski.pl

 

Ewidencja Gruntów i Budynków:

- koordynowanie prac ewidencji gruntów, obsługa ewidencji gminy Koziegłowy i obrębów: Czatachowa, Kotowice, Ostrów, Suliszowice – 34 3159142

- obsługa ewidencji gruntów gminy Poraj i obrębów: Jaworznik, Przybynów, Zawada - 34 3159141

- obsługa ewidencji gruntów gminy Niegowa i obręb Żarki - 34 3159126

- obsługa ewidencji gruntów gminy Myszków i obrębów: Jaroszów, Wysoka Lelowska, Zaborze, Przewodziszowice - 34 3159125

 

Narady Koordynacyjne:

- Narady koordynacyjne sieci uzbrojenia terenu- 34 3159124

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

- kierowanie pracami PODGiK- 34 3159127

- kontrola operatów geodezyjnych - 34 3159127

- prowadzenie mapy ewidencji gruntów - 34 3159127

- sprzedaż map - 34 3159128; Fax. 34 3159162

- zgłoszenia/rozliczenia robót geodezyjnych - 34 3159128

- przygotowywanie materiałów dla geodetów - 34 3159128

- obsługa geodetów - 34 3159128

- administrowanie Systemem Informacji Przestrzennej - 34 3159128

- mapy do ksiąg wieczystych - 34 3159128

 

Wydział Organizacyjny: sekretarz@powiatmyszkowski.pl

Wydział Gospodarki Mieniem: gm@powiatmyszkowski.pl

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych: es@powiatmyszkowski.pl

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych: edyta.wrzosowska@powiatmyszkowski.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa: osr@powiatmyszkowski.pl

Wydział Finansowy: dorota.sedzielewska@powiatmyszkowski.pl

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: zk@powiatmyszkowski.pl tel. 34 315 91 34

Biuro Promocji, Kultury i Sportu: pk@powiatmyszkowski.pl

Inspektor Ochrony Danych: iod@powiatmyszkowski.pl lub magdalena.ciuk-kuziemska@powiatmyszkowski.pl

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych: magdalena.ciuk-kuziemska@powiatmyszkowski.pl

Biuro Rady: biurorady@powiatmyszkowski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: prk@powiatmyszkowski.pl

 

Kontakt do Starostwa Powiatowego w Myszkowie:

tel. centrala: (34) 315 91 00

tel. sekretariat: (34) 315 91 01

fax: (34) 315 91 60

e-mail: starostwo@powiatmyszkowski.pl

 

Opłat można dokonywać na wskazane poniżej rachunki bankowe:

 

opłaty za rejestracje pojazdu, oplata za wydanie prawa jazdy,

opłaty za trwały zarząd powiatowych jednostek budżetowych,

opłata za wydanie karty wędkarskiej, opłaty za usługi geodezyjne

(mapy, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów):

73 8279 0000 0100 2293 2001 0158

 

SUMY DEPOZYTOWE (wpłaty wadium):

35 8279 0000 0100 2293 2001 0163

 

Opłaty za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd,

odszkodowania, przekształcenia użytkowania wieczystego

w prawo własności Skarbu Państwa:

08 8279 0000 0100 2293 2001 0164

 

Opłaty skarbowe (zaświadczenia, pełnomocnictwo,

wydanie decyzji, upoważnienia):

37 1020 2313 0000 3202 0586 8403
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *