Nowa firma odbierająca śmieci
11 grudnia 2020 r. | 11:52
0

Od nowego roku nastąpi zmiana operatora odpadów komunalnych na terenie Myszkowa. Przetarg na odbiór śmieci Myszkowian wygrała firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą w Częstochowie.

Komunikat w tej sprawie przedstawił Urząd Miasta Myszków.

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 roku operatorem w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Myszków będzie firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 169.

Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany będzie przy ul. Wyszyńskiego 16 w Myszkowie, tel. 510 220 387.
Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

W POK będzie można zgłaszać interwencje związane z gospodarką komunalną np. w sprawie braku odbioru odpadów, konieczności naprawy pojemników, zamówienia kontenera na odpady remontowo-budowlane, kontenera na odpady zielone (dot. Zarządców) oraz będzie można pobierać dodatkowe worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Jednocześnie informujemy, iż lokalizacja PSZOK nie ulega zmianie.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Myszkowie przy ul. Prusa 70 na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SANIKO Sp. z o.o. Odpady przyjmowane są w PSZOK w poniedziałki i środy w godzinach 7.00-17.00 oraz w soboty 8.00-14.00, tel. 34 313 23 24.

Zbieranie odpadów w sposób selektywny jest bezwzględnie obowiązujące i wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszków.

W przypadku stwierdzenia braku właściwej segregacji odpadów operator udokumentuje zdarzenie, odbierze od mieszkańca odpady jako zmieszane, informując jednocześnie o tym zdarzeniu właściciela nieruchomości oraz pracowników Urzędu Miasta. Powyższe skutkować będzie naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości 58,80 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Odpady odbierane są wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych i zadeklarowanych w Urzędzie Miasta.

Przypominamy, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do umieszczenia numeru budynku w widocznym miejscu!

Obowiązująca stawka to 29,40 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 1,30 zł od stawki obwiązującej.

Zwolnienie w wysokości 3 zł od stawki obowiązującej członków rodzin wielodzietnych posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny. Podstawą zwolnień jest złożenie nowej deklaracji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 20 dnia miesiąca z góry na indywidualne rachunki bankowe otrzymane z Gminy Myszków.

Wszelkich informacji udziela również Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tel. 34 313 26 82 wew. 161, 171.od
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *