Ogromne pieniądze dla Myszkowa!
31 marca 2021 r. | 10:06
0

Ogromne pieniądze popłyną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do Myszkowa. W trzeciej puli środków, Myszków otrzyma aż 13 742 064 zł, do tego aż 3 000 000 zł otrzyma Szpital Powiatowy w Myszkowie.

10 592 064,00 zł z puli Myszkowa zostanie przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej, budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i ul. Krasickiego w Myszkowie. Zakres inwestycji obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej dl. ok. 3,7km, budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego dł. ok. 3,7km oraz przebudowę sieci wodociągowej dł. ok. 3,7km.

2 150 000,00 zł zostanie przeznaczonych na budowę mostu w ciągu ul. Mrzygłodzkiej. Inwestycja obejmuję budowę mostu nad Potokiem Leśniówka (ul. Mrzygłodzka) wraz z obustronnym chodnikiem i elementami bezpieczeństwa ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, który decyzją PINB w Myszkowie został wyłączony z użytkowania. Obiekt posiada dokumentację projektową.

1 000 000 zł na rozwój infrastruktury stadionu poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych. Inwestycja obejmuje budowę:
- parterowego budynku niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy 400-500 m2 wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną, dwóch kortów tenisowych do gry podwójnej o wymiarach 23,77x10,97 m każdy.

Szpital otrzyma 2 000 000 zł na przebudowę i modernizację centralnej sterylizatorni oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu w SP ZOZ w Myszkowie w celu zwiększenia dostępności i jakości świadczeń medycznych oraz obniżenia kosztów. Sprzęt zostanie zainstalowany w miejsce już wyeksploatowanego. Zadanie zwieńczy zakończoną moder. Oddziału Kardiologii i trwającą OIOM. Ze względu na koszty ponoszone w związku z pandemią, powiat był zmuszony przesunąć zakup, co stanowi ograniczenie w dostępie do nowoczesnych usług medycznych. Do tego 1 000 000 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie w celu poprawy jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania OZE oraz obniżenia kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej. Realizacja inwestycji pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obiektu oraz zabezpieczy potrzeby energetyczne wynikające z uruchomienia nowopowstałych oddz. kardiologii i OIOM. Ze względu na koszty ponoszone w związku z pandemią, powiat był zmuszony przesunąć inwestycję.

PAWEŁ GĄSIORSKI

 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *