WODKAN Zgierz
Informacja urzędu w sprawie kanalizacji na terenie osiedla Podlas
23 listopada 2022 r. | 12:12
0

Urząd Miasta Myszkowa poinformował, że w związku z realizacją dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas w Myszkowie”, Gmina Myszków informuje, że właściciele posesji z którymi firmie AK-BUD KONRAD GALANT ul. Czecha 6 lok. 20, 42-224 Częstochowa działającej na zlecenie gminy nie udało się spotkać w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i ustalić lokalizacji sięgaczy kanalizacji sanitarnej, w najbliższych dniach otrzymają pismo wraz z mapą z prośbą o uzgodnienie wrysowanej lokalizacji przedmiotowego sięgacza (tj. fragmentów sieci - od projektowanego kanału głównego zlokalizowanego w drodze do granicy przedmiotowej nieruchomości przyległej do drogi).

Informujemy, że lokalizacja sięgaczy do Państwa posesji, została zaprojektowana zgodnie z założeniami sztuki budowlanej, oraz z zachowaniem wszelkich normatywnych odległości.

Prosimy o dostarczenie podpisanych przez osoby, u których przeprowadzona była wizja w terenie oświadczeń oraz map do Urzędu Miasta Myszkowa. /UM Myszkowa/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *