UM Myszków
101. rocznica odzyskania niepodległości
12 listopada 2019 r. | 11:33
0

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, szkół, stowarzyszeń, lokalnego biznesu oraz mieszkańcy Myszkowa wzięli udział w uroczystościach.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Stanisława B.M., którą celebrował ks. kanonik Jerzy Wachowski, proboszcz parafii. Po mszy, uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry OSP w Mrzygłodzie, pod przewodnictwem kapelmistrza Władysława Piwowarskiego, przeszli pod Pomnik Poległych za Ziemię Myszowską.

Tuż po godzinie 12:00 wszyscy zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, biorąc tym samym udział w ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do hymnu". W uroczystościach, na zaproszenie gospodarza uroczystości Burmistrza Miasta Myszkowa Włodzimierza Żaka uczestniczyli: Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Picheta wraz z radnymi powiatowymi, Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Woszczyk wraz z radnymi miejskimi, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marcin Lemański, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Sergiusz Wiśniewski, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości Krzysztof Żak wraz z przedstawicielami cechu, przedstawiciele Hufca ZHP Ziemi Myszkowskiej, jednostek OSP z terenu Myszkowa oraz organizacji kombatanckich, młodzież i dzieci z myszkowskich szkół oraz mieszkańcy naszego miasta.

Po złożeniu okolicznościowych wiązanek, wszystkich zebranych powitał Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, który podziękował za tak liczne przybycie. - Dzisiaj jesteśmy wolni, co nie zwalnia naszym "małych Ojczyzn" z konsekwencji pracy dla poszanowania tych wartości, które jako społeczeństwo szanujemy i wypracowaliśmy spóśród różnic między nami. Dlatego wierząc, że "pięknie się różnimy" i z tych różnic powstaje wiedza, postęp i rozwój winniśmy nadal pracować nad trwałością dorobku sprzed 101 lat. Życzę wszystkim mieszkańcom, aby byli dumni z tego, co robią i ze swojej Ojczyzny, także tej małej - Myszkowa - mówił burmistrz Żak. Kilka słów do zebranych skierował również Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk. List adresowany do uczestników uroczystości w imieniu Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej odczytała Radna Miasta Myszkowa Małgorzata Skinder.

Na zakończenie, wszyscy zgromadzeni odśpiewali wraz z Zespołem "Eskadra" kilka pieśni patriotycznych. Uroczystości pod Pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską poprowadziła dyrektor Miejskiego Domu Kultury Aleksandra Podgórska. /UM/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *