Informacja Starosty Myszkowskiego
12 grudnia 2022 r. | 11:34
0

Starosta Myszkowski poinformował, o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku FIBEE I Sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie dot. ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Niegowa obręb Sokolniki ozn. jako działki nr: 915/3 o pow. 0,0076 ha, 915 o pow. 0,2730 ha, 255 o pow. 0,3717 ha, 718 o pow. 2,5535 ha, 719 o pow. 0,2604 ha, 915/1 o pow. 0,1450 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej służącej do usług szerokopasmowych w ramach „Działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu o szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” zgodnie z projektem przebiegu trasy planowanej inwestycji określonym na planie zagospodarowania terenu dołączonym do wniosku.

Szczegóły poniżej.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *