Komunikat Starostwa Powiatowego w Myszkowie
05 maja 2020 r. | 11:41
0
Starostwo Powiatowe w Myszkowie od 4 maja wprowadziło możliwość załatwienia szczególnie ważnych bądź skomplikowanych spraw w Sali Obsługi Interesantów. Taka forma jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu z wydziałem merytorycznym. Pragniemy również podkreślić, że żaden wydział w Starostwie nie został od początku pandemii zamknięty, a obsługa cały czas odbywa się na określonych zasadach z wykorzystaniem technologii cyfrowych, jak również przez telefon. Starostwo realizuje zadania zgodnie z obowiązującymi terminami, dbając o zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa. 
Szanowni Państwo, od 4 maja Sala Obsługi Interesantów jest dla Państwa dostępna. Z powodu wprowadzonych w całym kraju obostrzeń, korzystanie z SOI podlega jednak ścisłym ograniczeniom. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przestrzeganie poniższych zasad:
- w Sali Obsługi Interesantów można załatwiać wyłącznie sprawy szczególnie złożone bądź z określonych powodów wymagające obecności interesanta;
- wizyta w Sali Obsługi Interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym terminu wizyty (dzień, godzina).
W przypadku wizyty w SOI prosimy pamiętać o obowiązkowych maskach i środkach ostrożności.
W pozostałych przypadkach obsługa interesantów przebiega tak, jak ma to miejsce od początku pandemii, czyli poprzez:
- składanie dokumentów w skrzynkach podawczych
- kontakt e-mailowy
- kontakt telefoniczny
- kontakt przez ePUAP bądź SEKAP
Informacje szczegółowe o składaniu dokumentów w skrzynkach podawczych: przed wejściem do Sali Obsługi Interesantów znajdują się skrzynki podawcze (duże białe pudła z napisem Starostwo Powiatowe), w których należy składać dokumenty. Wszelkie druki i wnioski znajdą Państwo na regałach ustawionych naprzeciwko skrzynki podawczej Starostwa w specjalnie przygotowanych przegródkach (w postaci pudełek). Każda z przegródek jest opisana i oznaczona w postaci nazwy konkretnego wydziału. Po wypełnieniu odpowiedniego druku należy złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w skrzynce podawczej.
Numery telefonów do wszystkich wydziałów znajdą Państwo tutaj: wydziały starostwa
Poniżej podajemy adresy email do wszystkich wydziałów oraz numery telefonów do wydziałów: Komunikacji i Transportu, Architektury i Budownictwa, Geodezji i Kartografii, w przypadku których najczęściej może wystąpić potrzeba konsultacji osobistej.
Wydział Komunikacji i Transportu: kt@powiatmyszkowski.pl
- Rejestracja pojazdów – 34 3159193, 34 3159190
- Odbiór dowodu stałego, wycofanie czasowe pojazdu, zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu – 34 3159145, 34 3159192
- Wyrejestrowania pojazdu – 34 3159196
- Prawa jazdy – 34 3159112
- Licencje – 34 3159154
- Zarządzanie ruchem – 34 3159191
Wydział Architektury i Budownictwa: ab@powiatmyszkowski.pl
Numery telefonów: 34 3159113, 34 3159147, 34 3159147, 34 3159143, 34 3159143, 34 3159121
Zakres spraw: pozwolenia na budowę, zmiana pozwolenia na budowę, przeniesienie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia budowy i robót budowlanych, zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydział Geodezji i Kartografii: gk@powiatmyszkowski.pl
Ewidencja Gruntów i Budynków:
- koordynowanie prac ewidencji gruntów, obsługa ewidencji gminy Koziegłowy i obrębów: Czatachowa, Kotowice, Ostrów, Suliszowice – 34 3159142
- obsługa ewidencji gruntów gminy Poraj i obrębów: Jaworznik, Przybynów, Zawada - 34 3159141
- obsługa ewidencji gruntów gminy Niegowa i obręb Żarki - 34 3159126
- obsługa ewidencji gruntów gminy Myszków i obrębów: Jaroszów, Wysoka Lelowska, Zaborze, Przewodziszowice - 34 3159125
Narady Koordynacyjne:
- Narady koordynacyjne sieci uzbrojenia terenu- 34 3159124
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
- kierowanie pracami PODGiK- 34 3159127
- kontrola operatów geodezyjnych - 34 3159127
- prowadzenie mapy ewidencji gruntów - 34 3159127
- sprzedaż map - 34 3159128; Fax. 34 3159162
- zgłoszenia/rozliczenia robót geodezyjnych - 34 3159128
- przygotowywanie materiałów dla geodetów - 34 3159128
- obsługa geodetów - 34 3159128
- administrowanie Systemem Informacji Przestrzennej - 34 3159128
- mapy do ksiąg wieczystych - 34 3159128
Wydział Organizacyjny: sekretarz@powiatmyszkowski.pl
Wydział Gospodarki Mieniem: gm@powiatmyszkowski.pl
Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych: es@powiatmyszkowski.pl
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych: edyta.wrzosowska@powiatmyszkowski.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa: osr@powiatmyszkowski.pl
Wydział Finansowy: dorota.sedzielewska@powiatmyszkowski.pl
Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: zk@powiatmyszkowski.pl tel. 34 315 91 34
Biuro Promocji, Kultury i Sportu: pk@powiatmyszkowski.pl
Inspektor Ochrony Danych: iod@powiatmyszkowski.pl lub magdalena.ciuk-kuziemska@powiatmyszkowski.pl
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych: magdalena.ciuk-kuziemska@powiatmyszkowski.pl
Biuro Rady: biurorady@powiatmyszkowski.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: prk@powiatmyszkowski.pl
Kontakt do Starostwa Powiatowego w Myszkowie:
tel. centrala: (34) 315 91 00
tel. sekretariat: (34) 315 91 01
fax: (34) 315 91 60
e-mail: starostwo@powiatmyszkowski.pl
Opłat można dokonywać na wskazane poniżej rachunki bankowe:
opłaty za rejestracje pojazdu, oplata za wydanie prawa jazdy,
opłaty za trwały zarząd powiatowych jednostek budżetowych,
opłata za wydanie karty wędkarskiej, opłaty za usługi geodezyjne
(mapy, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów):
73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
SUMY DEPOZYTOWE (wpłaty wadium):
35 8279 0000 0100 2293 2001 0163
Opłaty za  użytkowanie wieczyste, trwały zarząd,
odszkodowania, przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności Skarbu Państwa:
08 8279 0000 0100 2293 2001 0164
Opłaty skarbowe (zaświadczenia, pełnomocnictwo,
wydanie decyzji, upoważnienia):
37 1020 2313 0000 3202 0586 8403Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *