Ogłoszenie Starosty Myszkowskiego
13 września 2023 r. | 12:13
0

Starosta Myszkowski poinformował o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie dot. ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Koziegłowy obręb Lgota Górna ozn. jako działka nr 1196 o powierzchni 0,7414 ha i działka nr 1197/1o powierzchni 0,0141ha posiadającej w części nieuregulowany stan prawny poprzez udzielenie zezwolenia
na założenie i przeprowadzeni na nieruchomościach:
- budowy kontenerowej stacji transformatorowej,
- budowy linii kablowych SN w rurze osłonowej do zasilania stacji transformatorowej,
- budowy linii kablowych nN w rurze osłonowej,
- budowy szafki oświetlenia ulicznego przy proj. stacji transformatorowej,
- demontażu linii napowietrznej 15kV,
- demontażu słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *