Ograniczenie pracy Starostwa Powiatowego w Myszkowie
17 marca 2020 r. | 10:36
0

Starostwo Powiatowe w Myszkowie, w związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju, podjęło decyzję o ograniczeniu w przyjmowaniu interesantów.

Szczegóły znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego Starostwo Powiatowe w Myszkowie od najbliższego wtorku - 17 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje przyjmowanie interesantów.

Zapewniamy, że urząd będzie pracował i obsługiwał w miarę możliwości mieszkańców. Prosimy o kontakt z poszczególnymi wydziałami: telefoniczny, e-mailowy oraz przez ePUAP i SEKAP, a także załatwianie tylko pilnych spraw.
W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikiem merytorycznym Starostwa Powiatowego będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.

W przypadku spraw wymagających opłaty, należy ich dokonywać na właściwy rachunek bankowy.
Przy wejściu do Sali Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym wystawione zostaną „skrzynki podawcze”, do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu). Prosimy o zamieszczanie na dokumentach kontaktu zwrotnego - email, numer telefonu.
Odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu informujemy, że:
- nowe dowody rejestracyjne wraz z dokumentami i tablicami rejestracyjnymi zostaną Państwu wysłane pocztą.
- obecna sytuacja epidemiologiczna jest traktowana jako "siła wyższa" w rozumieniu przepisów KPA (kodeksu postępowania administracyjnego). W związku z powyższym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym.
- od 17 marca istnieje możliwość składania wniosków i dokumentów (również tablic rejestracyjnych) poprzez pocztę oraz w „skrzynkach podawczych”

Pisma do Starostwa można również kierować drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiatmyszkowski.pl
Opłat można dokonywać na wskazane poniżej rachunki bankowe:
opłaty za rejestracje pojazdu, oplata za wydanie prawa jazdy,
opłaty za trwały zarząd powiatowych jednostek budżetowych,
opłata za wydanie karty wędkarskiej, opłaty za usługi geodezyjne
(mapy, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów):
73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
SUMY DEPOZYTOWE (wpłaty wadium):
35 8279 0000 0100 2293 2001 0163
Opłaty za  użytkowanie wieczyste, trwały zarząd,
odszkodowania, przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności Skarbu Państwa:
08 8279 0000 0100 2293 2001 0164
Opłaty skarbowe (zaświadczenia, pełnomocnictwo,
wydanie decyzji, upoważnienia):
37 1020 2313 0000 3202 0586 8403Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *