Redakcja

Życie Myszkowa
tytuł prasowy zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Częstochowie pod nr 875.

Wydawca:
PGMOBILE Sp. z o.o.
Cisiańska 109a, Cisie
42-290 Blachownia
e-mail: r@zyciemyszkowa.pl

Redaktor naczelny:
Paweł Gąsiorski
+48 607 040 366