fot. Powiat Myszkowski
Akcja zima w powiecie myszkowskim
09 listopada 2022 r. | 13:20
0
Ostatni sezon zimowy 2021/2022 miał bardzo niekorzystny wpływ na stan dróg. Bardzo długi okres zimowy, częste opady śniegu i deszczu oraz duże wahania temperatur pogarszały stan istniejących nawierzchni. Ubytki i wyrwy na nawierzchniach powstawały z dnia na dzien.
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu oraz zabezpieczając jezdnie przed dalszą dewastacją nawierzchni, przez cały okres zimowy własnymi siłami prowadził remonty cząstkowe z użyciem mas bitumicznych. Remonty wykonywane były w każdym dniu, w którym warunki atmosferyczne na to pozwalały. W kwietniu zlecono wykonanie remontów cząstkowych i napraw nawierzchni drogowych.
Obecnie PZD własnymi siłami w ciągach dróg powiatowych wykonuje wycinki, obcinanie gałęzi z pni drzew oraz zarośli z pasa drogowego, koszenie traw oraz naprawy bieżące dróg.
Wykonanie założeń z zakresu bieżącego utrzymania zapewni bezpieczny ruch na całej sieci dróg powiatowych, wojewódzkich, jak również wyeliminuje w znacznym stopniu uciążliwości, które utrudniają życie mieszkańcom. Ponadto, w ramach możliwości finansowych realizowane będą roboty interwencyjne, zgłaszane przez mieszkańców i radnych.
W zakres utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie wchodzi 171,9 km dróg powiatowych oraz 117,7km dróg wojewódzkich. Łączna długość dróg, na których prowadzona będzie akcja odśnieżna wynosi: 289,6 km.
Bardzo ważne jest, aby utrzymanie dróg stało na jak najwyższym poziomie. PZD każdego roku gromadzi materiały i przygotowuje sprzęt, aby na bieżąco radzić sobie podczas trudnych warunków.
Aby sprostać wymaganiom pogody, Powiatowy Zarząd Dróg wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, w skład którego wchodzą:
• 5 szt. pługo-piaskarko-solarki,
• 2 szt. pługo-piaskarki P-1,
• 3 szt. mikrociągnik z pługiem do odśnieżania chodników,
Oprócz sprzętu obcego przy  z. u. d.  pracował będzie sprzęt PZD Myszków: 2 szt. koparko-ładowarka „KOMATSU” i JCB. Łączna ilość sprzętu  -  12 oraz (2 szt. samochody patrolowe), na każdym sprzęcie będzie pracował jeden operator.
Stan materiałów do zimowego utrzymania dróg przedstawia się następująco:
• drogi powiatowe: sól -297,460 Mg,  piasek -3.000,000 Mg
• drogi wojewódzkie: sól -1.448,500 Mg,  piasek -1.382,110 Mg
Na niżej wymienionych odcinkach dróg wojewódzkich zostaną ustawione zasłony przeciwśnieżne:
• DW nr 789 odc./łuki poziome/ m. Tomiszowice 1.000 mb
• DW nr 789 ode. Żarki -Niegowa 500 mb
• DW nr 793 odc. Będusz -Smudzówka -Leśniaki 1.500 mb
Sprawny system koordynacji przy zimowym utrzymaniu dróg to współpraca różnych podmiotów odpowiedzialnych za ich stan. Podmiotami tymi są gminy, Policja, a także Straż Pożarna.
Telefony kontaktowe:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
tel.034 /314-83-04 lub 314-89-96
Telefon komórkowy dyżurny: 509-557-093
Dyżury prowadzone będą przez 24 godz. na dobę przez pracowników PZD, natomiast sprzęt wykorzystywany będzie zgodnie z potrzebą i na wezwanie dyżurnych. Dyżurni przez cały okres zimowy sporządzają meldunki o stanie dróg i pracy sprzętu, które wysyłane są do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ponadto, na bieżąco udzielane są informacje użytkownikom dróg o istniejących i przewidywanych warunkach na drogach. Bardzo cenne są również informacje otrzymywane na bieżąco z Policji o stanie dróg.
Wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2022/2023:
Droga nr 1010-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Dębowiec-Pustkowie Chorońskie – Choroń – dł. odc. 2,9 km
2. Droga nr 1011-S - Gr. z powiatem częstochowskim – Poraj - skrzyż. z DW 791 - dł. odc. 0,4 km
3. Droga nr 1012-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Choroń-Poraj-Gęzyn-Koziegłowy - dł. odc. 16,6 km
4. Droga nr 1013-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Zaborze-Zalew Zaborze-Przybynów - dł. odc. 4,7 km
5. Droga nr 1014-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Gorzków Nowy-Postaszowice-Niegowa-skrzyż. z DW 798 - dł. odc. 6,1 km
6. Droga nr 1015-S - Skrzyż. z DP nr S-1016 – Mzurów-Dąbrowno-gr. z powiatem Częstochowskim - dł. odc. 4.0 km
7. Droga nr 1016-S - Gr. z powiatem częstochowskim Bystrzanowice Mzurów,skrzyż. z DP nr S-1015 Niegowa-skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 6,4 km
8. Droga nr 1017-S - Gr. z powiatem częstochowskim-Kamionka-Sokolniki-Kroczyce-gr. z powiatem zawierciańskim - 3,8 km
9. Droga nr 1710-S - Sokolniki-skrzyż. z DP nr S-1017 –Zagórze-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 2,2 km
10. Droga nr 1711-S - Skrzyż. z DW 789 – Bliżyce-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 5,3 km
11. Droga nr 1712-S - m.Niegowa-skrzyż. z DW 789-Ogorzelnik-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 3,8 km
12. Droga nr 1713-S - m.Niegowa-skrzyż. z DW 789 – Mirów-Kotowice-skrzyż. z DW 792-gr.z powiatem zawierciańskim – dł. odc. 6,6 km
13. Droga nr 1714-S - skrzyż. z DW 793 – ul.Sikorskiego-ul.1-go Maja- ul. Stawowa-ul.Bory- gr. z powiatem zawierciańskim dł. odc. 4,4 km
14. Droga nr 1715-S - skrzyż. z DW 791 – Kopaniny-gr. powiatu zawierciańskiego - dł. odc. 1,1 km
15. Droga nr 2310-S - Gr. z powiatem lublinieckim-skrzyż. z DK91-Siedlec Duży-Rosochacz-skrzyż. z DP S-1012 – dł. odc. 7,5 km
16. Droga nr 2311-S - Gr. z powiatem lublinieckim-Siedlec Duży Mzyki-Gniazdów skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 2,5 km
17. Droga nr 2312-S - Gr. z powiatem lublinieckim-m.Woźniki-Cynków-Winowno-skrzyż. z DK-91 - dł. odc. 7,1 km
18. Droga nr 3210-S - Skrzyż.z DK-91-Wojsławice-Cynków-Zendek-gr. z powiatem tarnogórskim - dł. odc. 7,5 km
19. Droga nr 3800-S - Skrzyż. z DP nr S-1012/Rosochacz/-Kuźnica Mała-Oczko-Lgota Mokrzesz-skrzyż. z DW 789 Lgota Górna - dł. odc. 3,0 km
20. Droga nr 3801-S - Skrzyż. z DW 789-Koziegłówki-Mysłów-Osiek-skrzyż.
z DW 791/Postęp/- dł. odc. 9,7 km
21. Droga nr 3802-S - Skrzyż. z DW 791 – Lgota Górna-Gliniana Góra-Osiek-Pustkowie Lgockie-Huta Stara-skrzyż. z DP nr S-3804 - dł. odc. 8,5 km
22. Droga nr 3803-S - Osiek-Koclin-Pińczyce-Żelisławice gr. z powiatem będzińskim - dł. odc. 6,1 km
23. Droga nr 3804-S - Skrzyż. z DK-91-Zabijak-Pińczyce-Huta Stara- skrzyż. z
DW 793 - dł. odc. 8,1 km
24. Droga nr 3805-S - Skrzyż. z DW 791- Masłońskie-Ostrów-Przybynów-skrzyż. Z DP nr S 3809 - dł. odc. 5,3 km
25. Droga nr 3806-S - Gorzków Stary-skrzyż.z DP nr S-1014-Ludwinów-Trzebniów-Moczydło-skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 9,7 km
26. Droga nr 3807-S - Skrzyż. z DP nr S 1711-Bliżyce-Sokolniki-skrzyż. Z DP nr S 1017 – dł. odc. 2,6 km
27. Droga nr 3808-S - Skrzyż. z DW 793-Helenówka-Jaworznik-skrzyż. z DW 792 – dł. odc. 3,9 km
28. Droga nr 3809-S - Choroń-Pustkowie Przybynowskie-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki-skrzyż.z DW nr 793 – dł. odc. 5,3 km
29. Droga nr 3810-S - ul.Słowackiego-Myszków-Nowa Wieś-skrzyż.z DW nr 789 – dł. odc. 4,3 km
30. początek obwodnicy miasta Myszkowa -ul. Wolności - ul.Krasickiego - koniec obwodnicy miasta Myszkowa – 8,5 km
Drogi wojewódzkie:
1. DW nr 789 - Gniazdów –Koziegłowy –Żarki- Niegowa - Staromieście - DW nr 46 – dł. odc. 38,8 km z tego :
- odc. Gniazdów – Koziegłowy – dł. odc. 2,89 km
-odc. Koziegłowy - Żarki- Niegowa - Staromieście - DK nr 46 – dł. odc. 35,91 km
2. DW nr 791 - odc. DK 91-Osiny-Poraj-obwodnica Myszkowa- gr. Powiatu - dł. odc. 29,9 km
3. DW nr 792 - Żarki - Kroczyce DK – 78 – dł. odc. 16,4 km
4. DW nr 793 - Janów - /DK nr 46/- Żarki -Myszków - Siewierz /DK nr 78/ - dł. odc. 32,6 km
Wykaz dróg powiatowych nie objętych zimowym utrzymaniem:
I. Gmina Żarki
- DP nr 3809-S Choroń-Pustkowie Przybynowskie-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki-skrzyż. z DW 793 - odc. gr. z gminą Poraj– Przybynów - 3,6 km
II. Gmina Koziegłowy
- DP nr 2310-S gr. z powiatem lublinieckim-Siedlec Duży-skrzyż.z DK91 -Rosochacz-skrzyż. z DP S 1012 - odc. Woźniki – Siedlec Duży- 0,2 km
- DP nr 2311-S gr.z powiatem lublinieckim Siedlec Duży – Mzyki - Gniazdów skrzyż. z DW 789 - odc. Mzyki – Siedlec Duży -  0,5km
- DP nr 3800-S skrzyż. z DP nr S 1012-Kużnica Mała– Oczko–Lgota Górna-Mokrzesz-skrzyż.z DW 789-Lgota Mokrzesz - odc. skrzyż. z DP nr S 1012 Kużnica Nowa - 1,9 km
- DP nr 3210-S skrzyż. z DK91 – Wojsławice Cynków-Zendek –gr.z powiatem tarnogórskim - odc. Cynków-Zendek-gr. z powiatem tarnogórskim-3,7 km
III. Gmina Poraj
DP nr 3809-S Choroń-Pustkowie Przybynowskie-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki skrzyż. z DW 793 odc. Choroń -gr. z gminą Żarki  -   0,9 km /Starostwo Powiatowe w Myszkowie/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *