Aktywni w Powiecie Myszkowskim – rekrutacja do projektu
22 lipca 2020 r. | 12:12
0
Powiat Myszkowski ogłasza rekrutację do projektu pn. „AKTYWNI W POWIECIE MYSZKOWSKIM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Projektu w godz. 8:00-15:00 pod nr tel. 034/315-91-29/74 lub kom. 796-861-671.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze rekrutacyjne w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, 42 – 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie „Dokumenty rekrutacyjne Aktywni w Powiecie Myszkowskim".
Szczegóły rekrutacji określa załączony regulamin wraz z załącznikami.
O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane listownie bądź pocztą elektroniczną.
Ponadto, w związku z podejmowaniem przez Powiat Myszkowski działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, o których mowa m.in. w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), określających w szczególności zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby, zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby, dopuszcza się składanie dokumentów rekrutacyjnych elektronicznie (w formie skanu) na adres e-mail: edyta.wrzosowska@powiatmyszkowski.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie „Dokumenty rekrutacyjne Aktywni w Powiecie Myszkowskim".
Deklaracja uczestnicwa w projekcie: deklaracja.pdf
Formularz zgłoszeniowy: formularz.pdf
Oświadczenie o przetwarzaniu danych: oswiadczenie.pdf
Uchwała Zarządu i Regulamin: regulamin.pdf
Wniosek o udzielenie pomocy de minimus: wniosek pomoc.doc
Załącznik do wniosku o udzielenie pomocy de minimus na subsydiowanie zatrudnienia: załącznik.xlsx
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimus: oświadczenie pomoc.doc
Wniosek pracodawcy o zorganizowanie substy zatrudnienia: wniosek org.docDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *