Będą miliony dla regionu myszkowskiego
23 maja 2023 r. | 12:17
0

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dotyczy to Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

Porozumienie między gminami o powiatami Subregionu Północnego podpisał, reprezentując Powiat Myszkowski, Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk. 
Łączna kwota dla całego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego to 154,2 mln euro, czyli ok. 694 mln zł.

Jak informuje ZGiPSP - Subregion Północny rozpoczął już analizę potrzeb i zaplanował działania czego wyrazem jest przygotowana: „Strategia Rozwoju dla Subregionu Północnego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”

Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 będą wykorzystane na następujące działania:

 • Efektywność energetyczna budynków użyteczności publiczne
 • Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych
 • Odnawialne źródła energii
 • Wsparcie dla klimatu
 • Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Ochrona przyrody i bioróżnorodność
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego
 • Zrównoważona multimodalna mobilność miejska
 • Regionalne Trasy Rowerowe
 • Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
 • Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym
 • Rozwój ZIT
 • Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

  Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *