Go! Busters Polska S.C.
Będzie akcja odszczurzania miasta!
03 marca 2023 r. | 12:53
0

Burmistrz Myszkowa zdecydował o deratyzacji na terenie miasta Myszkowa. Akcja deratyzacji odbędzie się od 1 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2023 roku.

W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
1. Oczyszczenia podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów, magazynów we wszystkich obiektach i zakładach celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia.
2. Przeprowadzenia deratyzacji oraz pokrycia jej kosztów.
3. Zaopatrzenia się w odpowiednią ilość środków (preparatów) ogólnodostępnych przeciw gryzoniom, posiadających rejestrację przez Ministra Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny. Można również zawrzeć umowę o wykonanie deratyzacji z przedsiębiorcą wykonującym tego typu usługi.
4. W dniach od 1 do 21 kwietnia br. należy wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, stołówek, barów, restauracji itp. w ilości zgodnej z podaną na etykiecie środka użytego do deratyzacji.
5. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonych środków.
6. Po zakończeniu akcji niezwłocznie należy usunąć pozostałości trutki. Padłe gryzonie należy usuwać z nieruchomości na bieżąco.
7. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.
8. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić wyraźne ostrzeżenie „UWAGA TRUTKA”.
9. W przypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.

Nadzór nad przebiegiem powszechnej akcji deratyzacyjnej prowadzić będą przedstawiciele Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *