Będzie chodnik pieszo-rowerowy przy Pułaskiego w Myszkowie
15 września 2022 r. | 09:00
0

Zarząd Powiatu w Myszkowie podpisał umowę z Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Myszkowskiemu prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kazimierza Pułaskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Myszków”.

W ramach umowy, powiat myszkowski zajmie się:
- opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie
ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kazimierza Pułaskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Myszków (2100 m) (od skrzyżowania na wysokości Urzędu Skarbowego do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Folwarczna) wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia,
- przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 793,
- budową ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kazimierza Pułaskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Myszków (2100 m) (od skrzyżowania na wysokości Urzędu Skarbowego do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Folwarczna).

Całość ma być gotowa w 2024 roku.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.