Będzie nowy regulamin ws. dostarczania wody i odprowadzania ścieków
31 października 2018 r. | 14:07
1

W czwartek 8 listopada w Urzędzie Miasta Myszków odbędzie się ostatnia sesja tej kadencji, podczas której radni uchwalą nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków.

Sesja rozpocznie się o godz. 11:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Myszków za rok 2017/2018.
7. Przedstawienie informacji Wojewody Śląskiego oraz Urzędu Skarbowego w Myszkowie dotyczących analizy oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2018 rok,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
- zmiany Uchwały Nr VI/49/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków,
- uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków".
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie kadencji 2014-2018.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta w Myszkowie w okresie kadencji 2014-2018.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Jedna odpowiedź do “Będzie nowy regulamin ws. dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

  1. Maciek pisze:

    będzie online ta sesja ?

    0
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *