Budżet powiatu myszkowskiego na 2022 roku został uchwalony
31 grudnia 2021 r. | 11:08
0

Rada Powiatu w Myszkowie przyjęła uchwałę budżetową na 2022 rok. Przygotowany przez Zarząd Powiatu budżet uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu. Głosowanie przebiegło sprawnie. Nie było ani jednego głosu przeciw.

Dochody budżetu ogółem zostały ustalone w wysokości 82.768.888 zł, natomiast wydatki w kwocie 107.499.498 zł. Deficyt zostanie sfinansowany z kredytu długoterminowego w kwocie 1,6 mln zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w odrębnych ustawach w kwocie 19.088.806 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). /Powiat Myszkowski/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.