Cyfrowy powiat myszkowski
12 stycznia 2023 r. | 11:16
0

Powiat Myszkowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowy Powiat” Dofinansowanie projektu z UE: 211.458,00 zł.

Grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego oraz zwiększenie stopnia dojrzałości e-usług publicznych w Powiecie Myszkowskim.

Zwiększenie potencjału cyfrowego - zapewnienie bezpieczeństwa systemom informatycznym.
Poszczególne działania będą realizowane w ramach dwóch modułów: cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Efekty projektu: wzrost potencjału cyfrowego powiatu, wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, poprawa jakości świadczenia e-usług publicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców, doposażenie powiatu w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje). /Powiat Myszkowski/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *