Dotacja na wymianę azbestu
14 lutego 2022 r. | 11:53
0

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedłużył na kolejne dwa lata dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem lub zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Aby skorzystać z dotacji na rok 2022 należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta Myszkowa.

Wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej lub w wersji papierowej w holu Urzędu Miasta w Myszkowie w godz. pracy urzędu.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do UM w Myszkowie (bezpośrednio do skrzynki na korespondencję w holu Urzędu lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2022 r.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, będzie można wykonać dopiero po złożeniu przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w imieniu mieszkańców na podstawie złożonych przez nich wniosków (po 30 kwietnia 2022 r.).

Wszystkie prace muszą być wykonane do 31 sierpnia 2022 r.

Wojewódzki Fundusz nie dofinansuje prac, które zostały już wykonane.

Dofinansowanie dotyczy wymiany azbestu znajdującego się na budynkach jak również azbestu zgromadzonego na nieruchomości pochodzącego z budynków mieszkalnych lub gospodarczych. /UM/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.