Informacja Starosty Myszkowskiego
10 marca 2023 r. | 12:31
0

Starosta Myszkowski poinformował o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie dot. ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Koziegłowy obręb Koziegłowy ozn. jako działka nr 2419 o powierzchni 0,0980 ha i 3851 o powierzchni 0,2069 ha poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości linii elektroenergetycznej kablowej 15/0,4 kVi 0,4 kV służącej do realizacji zadania „Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV do dz. 9029/10 przy ul. Plebańskiej w Koziegłowach”, zgodnie z planem przebiegu trasy zamierzonej inwestycji określonym na projekcie zagospodarowania terenu dołączonym do wniosku.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *