Jest plan na rozbudowę drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie
09 grudnia 2022 r. | 12:12
0

Urząd Miasta Myszków ogłosił zapytanie ofertowe dotyczące opracowania koncepcji budowy drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie".

Przedmiotowa droga położona jest na terenie dzielnicy Mijaczów, w odległości około 1,8 km od centrum miasta, na działce nr ewid. 2062/16, obręb Myszków. Projektowany odcinek bierze początek na skrzyżowaniu z ul. Pułaskiego ( droga wojewódzka nr 793) , a kończy się bramami wjazdowymi na działki nr 2062/13 i 2062/38. Jezdnia posiada szerokość od 6,00 do 6,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ukształtowanie terenu i niwelety jezdni oraz brak skutecznego odwodnienia powoduje po opadach deszczu powstawanie w połowie jej długości znacznych rozmiarów rozlewiska. Na długości ok. 110m po stronie północno - wschodniej droga posiada jednostronny chodnik, natomiast po stronie południowozachodniej nieformalny parking nieutwardzony służący głównie interesantom Urzędu Skarbowego. W pasie drogowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci wodociągowej, teletechnicznej energetycznej NN i SN oraz gazowej.

Oferty można składać do 15 grudnia.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *