MWM Brzesko
Komunikat Burmistrza ws. śmieci
09 grudnia 2019 r. | 12:13
0

Burmistrz Miasta Myszkowa informuje, iż rozważa możliwość objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych.

Przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcieliby zadeklarować w przyszłości przystąpienie do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, proszeni są o złożenie w Urzędzie Miasta w Myszkowie w terminie 30 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do powyższego komunikatu.

Brak odpowiedzi ze strony właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oznaczać będzie ich chęć pozostania poza systemem gminnym.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta w Myszkowiepok. 202 i 259, tel. 34 313-26-82 wew. 157 i wew. 161. 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *