Informacja Starosty Myszkowskiego
17 maja 2023 r. | 12:15
0

Starosta Myszkowski poinformował o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dot. ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Myszków obręb Myszków ozn. jako działki nr 6371/2 o powierzchni 0,0050 ha, 7295/2 o powierzchni 0,0440 ha poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia ø 160 PE oraz odcinka przyłącza gazu niskiego ciśnienia ø 40 PE służących do zasilania budynku mieszkalnego w gaz celem ciepłej wody użytkowej ogrzewania oraz przygotowania posiłków.

Szczegóły poniżej.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *