Google Street View
Jest program naprawczy dla myszkowskiego szpitala
25 listopada 2022 r. | 11:43
0

Rada Powiatu przyjęła uchwałę o zatwierdzeniu przygotowanego przez dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej planu naprawczego jednostki.

Program został przewidziany na lata 2023-2025. Z ustawy o działalności leczniczej wynika, że jeżeli w sprawozdaniu finansowym występuje strata netto, kierownik danej jednostki – uwzględniając raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej – przedstawia raport podmiotowi tworzącemu w celu jego zatwierdzenia.

Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie przedłożył Radzie Powiatu w Myszkowie program naprawczy. Dokument podsumowuje aktualną sytuację SP ZOZ, zawiera szczegółową analizę majątku trwałego i obrotowego, jak również kapitału własnego. Przedstawione są obecne zobowiązania i posiadane rezerwy na ten cel. Program podejmuje analizę wyniku finansowego, przychodów i kosztów. Szczegółowo zostały przedstawione zakładane cele w poszczególnych obszarach działalności SP ZOZ, w tym obszar rynkowy, majątkowy, finansowy, organizacyjny.

Jak czytamy w dokumencie, plan naprawczy obejmuje kluczowe kierunki działań i rozwoju, których podjęcie usprawni i zoptymalizuje funkcjonowanie SP ZOZ w Myszkowie. Celem programu jest ugruntowanie i wzmocnienie pozycji jednostki w systemie opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego. /Starostwo Powiatowe w Myszkowie/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *