Orlen
Przy ul. Kościuszki w Myszkowie powstanie nowa stacja Orlenu
20 września 2022 r. | 10:26
0

Polski Koncern Naftowy o ORLEN S.A. złożył do gminy dokumentację dotyczącą budowy nowej stacji paliw zlokalizowanej w Myszkowie na działkach nr 5611/1 i 5612/1, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Obecnie trwa uzyskanie wszelkich zgód.

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG. Teren inwestycji położony jest w Myszkowie przy ul. Kościuszki na działkach o nr ew. 5611/1 o pow. 2712 m2 i 5612/1 o pow. 1957 m2. Całkowita powierzchnia działek 5611/1 i 5612/1 zgodnie z Decyzją o podziale wynosi 4669 m2. Projektowana stacja paliw będzie prowadziła sprzedaż detaliczną paliw płynnych (oleju napędowego, benzyny) i gazu płynnego LPG.

Bilans powierzchni terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji:
- Powierzchnia zabudowy – ok. 2195 m2;
- Powierzchnia zbiornika retencyjno – odparowującego – ok. 110 m2;
- Powierzchnia biologicznie czynna – ok. 2364 m2.

Obszar pod planowaną inwestycję bezpośrednio sąsiaduje:
- od wschodu i zachodu – z terenami biologicznie czynnymi oznaczonymi w mpzp jako teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej,
- od północny – zbiornik wodny,
- od południa – z ulicą Kościuszki.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *