Rusza II nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
13 maja 2020 r. | 11:42
0
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza drugą nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącym  osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, prowadzącą działalność gospodarczą.
Uwaga: przed wypełnieniem  i  złożeniem wniosku należy zapoznać się  z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników" Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na cz. II  , cz. V  ww. Zasad.
Wnioski będzie można składać w dniach 15.05.2020 – 28.05.2020

Jeśli wnioskodawca prowadzi równolegle działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji. W takich sytuacjach z wnioskiem o dofinansowanie należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod bezpośrednim linkiem: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej  poprzez  platformę praca.gov.pl

Wniosek  wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Pakiet wymaganych dokumentów:
• Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
• umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wraz klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,

• Formularza pomocy publicznej wraz klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Wypełniając wniosek elektronicznie należy zwrócić uwagę na konieczność załączenia niezbędnych dokumentów w formie elektronicznej (bez konieczności uprzedniego drukowania, podpisywania i skanowania). Ze względu na obecną sytuację wynikającą z ogłoszenia w kraju stanu epidemii oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie rekomenduje składanie wniosków w postaci elektronicznej.

Elektroniczna   wersja   wniosku   znacznie   przyspieszy   jego   weryfikację  i   realizację. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia dokumentów w wersji papierowej wnioskodawca będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w Urzędzie celem podpisania umowy.
Formularze Wniosków o dofinansowanie, Zasady ubiegania się o środki na uzyskanie dofinansowania oraz dokumenty informacyjne znajdują się w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców" - „Tarcza antykryzysowa COVID-19". Wnioski złożone przed terminem naboru lub po jego terminie, jak również  złożone   w innej formie niż wymagane pozostaną bez rozpatrzenia
Informacje na temat przedmiotowej formy wsparcia można uzyskać klikając tutaj  lub pod numerem telefonu: 34 313 46 46 w. 113, 124.
Wniosek dostępny jest na platformie praca.gov.pl
art. 15zzc ustawy    z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.). /Starostwo Powiatowe w Myszkowie/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *