fot. Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Trwają inwestycje Powiatu Myszkowskiego
06 kwietnia 2020 r. | 11:06
0
Na rok 2020 Powiat Myszkowski zaplanował inwestycje drogowe, które wpłyną na poprawę jakości dróg powiatowych. Łącznie na cele inwestycyjne, nie tylko drogowe, przewidziano 22.698.529 zł, w tym dotacje pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych, a także środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Trwają więc m.in. inwestycje drogowe, budowa hali sportowej przy ZS nr 1. Przypomnijmy również, że Powiat Myszkowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 mln zł na utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym.
Jednym z najważniejszych zadań powiatowych jest prowadzenie inwestycji, dzięki którym poprawia się otoczenie publiczne i z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy. Plan inwestycyjny przestawia się imponująco, z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z przedsięwzięciami o znacznym rozmachu.
Aktualnie w ramach inwestycji drogowych trwają prace na trzech odcinkach, a niebawem rozpoczną się roboty na kolejnych.
Dziś przedstawiamy informację o aktualnie prowadzonych tegorocznych inwestycjach drogowych. Szczegółowe informacje przekazał Powiatowy Zarząd Dróg.
Pierwszą jest zadanie pn. „Przebudowa DP 2311 S na odcinku 2430 m od ronda (istniejącego) w miejscowości Mzyki do DW 789.
Do tej pory wykonano:
- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 2000 m
- stabilizację istniejącej podbudowy na 2000 m
- dolną i górną warstwę podbudowy na długości 2000 m
- warstwę wiążącą z masy bitumicznej na długości 2000 m
- obustronne pogłębienie rowów na długości 2000 m
- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem na długości 2000 m
Ponadto wykonano przepust okularowy o średnicy 1000 mm pod drogą, a także parking i chodnik na wysokości cmentarza od początku muru ogrodzeniowego do ok. 26,0 mb za bramą
wjazdową na cmentarz
Drugim obecnie realizowanym zadaniem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku ok. 1000 m od miejscowości Gęzyn w kierunku Koziegłów; na odcinku 950 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu DP 1012 S w m. Poraj, ul. Jastrzębska”.
Obecnie wykonano – na odcinku ok. 1 kilometra od miejscowości Gęzyn (Gmina Poraj) w kierunku Koziegłów:
- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 1 000 m
- podbudowa zasadniczej z masy bitumicznej oraz w-wy wiążącej na w/w odcinku
- pogłębienie rowów obustronne na długości – ok. 1 000 m
- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem i frezem na długości - 1 000 m
- roboty na ob. mostowym: remont skrzydeł i płyty pomostu.
Powiat Myszkowski inwestuje też w zadanie, jakim jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w Myszkowie (Nierada) łącznie z robotami na przepuści i przebudową mostu.”
W ramach tej inwestycji wykonano:
- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 493,43 m
- roboty na dwóch przepustach pod drogą
- rozebranie istniejącego obiektu mostowego
- 16 sztuk pali wierconych o średnicy 800 mm i długości 10 m
Ważną inwestycją Powiatu jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie, gdzie również trwają prace zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu.
Szacowany koszt budowy to 6.149.000 zł. Realizacja inwestycji została rozłożona na lata 2017-2020. Dzięki zaangażowaniu obecnego Zarządu Powiatu udało się pozyskać na ten cel środki w wysokości 1.959.200 zł, pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Hala będzie obiektem z pełnowymiarowym boiskiem do rozgrywania meczów np. siatkówki czy koszykówki i in. /Starostwo Powiatowe w Myszkowie/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *