Eden
Model DOM w Myszkowie
06 marca 2023 r. | 13:21
0

W Myszkowie realizowany jest projekt "MODEL DOM – skalowanie innowacji społecznej”. Projekt jest innowacją i jest realizowany tylko w 15 placówkach w Polsce - Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - refundowanych przez NFZ - czyli w podmiotach medycznych, w tym przypadku poprzez Centrum Medyczne Eden w Myszkowie.

Opieką są już objęte dwie rodziny, w tym jedna rodzina z Dąbrowy Górniczej i jedna z Gminy Koziegłowy. Wizją projektu jest kompleksowe wsparcie rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego , czyli w przypadku drugiej rodziny z terenu Gminy Koziegłowy z zachowaniem zgodności z modelem. Projekt koncentruje się na dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, które umożliwią wykorzystanie zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w konsekwencji pomogą również dziecku.

Głównym elementem projektu jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli i innych instytucji pomocowych na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne rodzin, które borykają się z tym problemem. Całe przedsięwzięcie jest realizowane nieodpłatne.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *