fot. Straż Miejska w Myszkowie
Nabór ciągły na wymianę źródeł ciepła w Myszkowie
28 września 2022 r. | 12:53
0

Gmina Myszków ogłasza nabór uzupełniający-ciągły wniosków o przyznanie grantu na wymianę węglowych źródeł ciepła w ramach projektu „Granty – wymiana pieców c.o. w Myszkowie”.

Możliwość wymiany na kocioł:
- gazowy,
- pelletowy,
- lub powietrzną pompę ciepła (tylko i wyłącznie dla budynków oddanych do użytku po 2002 roku). W przypadku pompy ciepła tylko na listę rezerwową z powodu braku miejsc.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) w formule grantowej, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 r.

Termin składania wniosków o udział w projekcie: od dnia 27.09.2022 r. do wyczerpania miejsc w projekcie.

Miejsce składania wniosków o udział w projekcie: Urząd Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26 – wypełniony i podpisany wniosek oraz upoważnienie (jeżeli dotyczy) należy złożyć w formie papierowej na Biurze Podawczym. /UM/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *