Ogłoszenie Starosty Myszkowskiego
26 października 2022 r. | 11:37
0

Starosta Myszkowski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie dot. ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Myszków obręb Myszków ozn. jako działka nr 630 o powierzchni 0,4762 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości linii elektroenergetycznej kablowej służącej do realizacji zadania „Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV do dz. 565/2 w Myszkowie” zgodnie z planem przebiegu trasy zamierzonej inwestycji określonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Szczegóły poniżej.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *