Ogłoszenie Starosty Myszkowskiego
26 sierpnia 2019 r. | 10:30   Ogł. płatne
0

Starosta Myszkowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako dz. nr 2335/1, 2335/2 położonej w gminie Żarki obr. Żarki poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości „sieci gazowej ś/c z rur PE 100-RC Ø 63/5,8 mm oraz przyłącza gazu ś/c z rur PE 100-RC Ø 25/3,0 mm”.

Ogłoszenie w tej sprawie znajdą Państwo poniżej.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *