fot. Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Podpisano umowę na 3 miliony dla Szpitala
07 kwietnia 2020 r. | 11:00
0
Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk i Wicestarosta Mariusz Morawiec podpisali umowę z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem, na podstawie której Powiat Myszkowski otrzyma dotację w wysokości 3.000.000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Umowę sygnowała również Skarbnik Powiatu Dorota Sędzielewska. Dzięki wsparciu w myszkowskim Szpitalu Powiatowym powstanie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Starosta Piotr Kołodziejczyk poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Powiatu Myszkowskiego w sprawie dotacji i o przyznaniu 3 milionów zł na podstawie specjalnego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Dziś natomiast niezbędnym formalnościom stało się zadość. Stosowna umowa została podpisana w Katowicach.
Aby Oddział mógł powstać Powiat Myszkowski przeznaczy na ten cel 1.281.585,22 zł ze środków własnych. Całkowita wartość zadania wynosi 4.281.585,22 zł.
Powstanie pięciołóżkowego Oddziału będzie możliwe po przebudowie i modernizacji odpowiednich pomieszczeń w szpitalu. Oddział zostanie wyposażony w nowy sprzęt i niezbędną aparaturę medyczną.
Podmiotem realizującym zadanie jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
Celem głównym zadania jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii pacjenta, przyczyniająca się do wyrównania zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa. Celem bezpośrednim inwestycji jest poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego, które zostaną znacznie poprawione.
W ramach powstania pięciołóżkowego Oddziału AiIT przewidziano także utworzenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, przystosowanego do wykonywania procedur medycznych o wysokim stopniu aseptyki. /Starostwo Powiatowe w Myszkowie/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *