Policjanci w Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie
17 stycznia 2022 r. | 11:34
0

Policyjni profilaktycy z myszkowskiej komendy niemal codziennie prowadzą prelekcje z uczniami placówek oświatowych. Tym razem dzisiaj mundurowi rozmawiali z młodzieżą z myszkowskiej "trójki" o odpowiedzialności prawnej.

Myszkowscy policjanci z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Społecznych Wydziału Prewencji myszkowskiej komendy odwiedzili dziś uczniów ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Myszkowie. Tematem policyjnych prelekcji była odpowiedzialność prawna nieletnich i wybory jakich dokonują młodzi ludzie. Policyjny profilaktyk podczas lekcji z uczniami klas VII i VIII. Najpierw poznali przepisy najważniejszego aktu prawnego regulującego kwestie prawne dotyczące nieletnich - Ustawy o Postępowaniu w sprawach nieletnich. Mowa była o czynach karalnych i przejawach demoralizacji, karach i środkach karnych przewidzianych przez ustawę, ale także o wybranych przepisach prawa, które młode osoby często naruszają nie mając do końca świadomości konsekwencji swoich zachowań. Policjanci poruszyli problematykę przemocy i agresji szkolnej oraz rówieśniczej – również w aspekcie negatywnych zachowań występujących w internecie. Przemoc i hejt internetowy to coraz powszechniejsze zjawisko, o którym należy rozmawiać. Poruszono również temat odpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych. Z jednej strony przestępstwa takie jak znieważenie, zniesławienie czy groźby coraz częściej występują właśnie w cyberśrodowisku. Z drugiej strony część młodzieży ma skłonności do umieszczania w sieci swoich zdjęć, które początkowo wydają im się zabawne, a po pewnym czasie dochodzą do wniosku, że tego typu fotografie nie przedstawiają ich w najlepszym świetle. Niestety usunięcie takich zdjęć czy informacji ze swojego konta nie zawsze oznacza, że zostały one definitywnie skasowane. Czasem informacje umieszczane przez nas w internecie, takie jak zdjęcia, żyją potem własnym życiem i mogą trafić w niepowołane ręce bądź postawić nas w niekorzystnym świetle. Mamy ogromną nadzieję, że wiedza którą uczniowie zdobyli podczas dzisiejszych zajęć, pozwoli im dokonać słusznych wyborów. /KPP w Myszkowie/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.