fot. Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Prace nad Strategią Rozwoju Powiatu Myszkowskiego
19 lutego 2020 r. | 11:58
0
W sali sesyjnej starostwa powiatowego odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego do roku 2030.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy jednostek Powiatu Myszkowskiego, naczelnicy i kierownicy wydziałów w starostwie powiatowym.
Zgromadzonych powitał Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, a całość poprowadziła Sekretarz Powiatu Krystyna Jasińska.
Stworzenie strategii będzie możliwe dzięki zaangażowaniu osób ze wszystkich pionów działalności powiatowej.
Bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu działań jest opinia mieszkańców powiatu. Pierwszym krokiem w celu opracowania strategii jest ankieta, skierowana do wszystkich mieszkańców, w której zwracamy się z prośbą o wskazanie swoich preferencji i poglądów o  aktualnej sytuacji Powiatu Myszkowskiego, jak również najważniejszych potrzeb.
Ankietę można wypełniać pod adresem:

Link do Ankiety

Strategia będzie zharmonizowana z dokumentami strategicznymi dla kraju i województwa i uwzględni zmiany demograficzne i zmieniające się potrzeby mieszkańców.
Realizacja strategii została podzielona na kilka etapów:

Etap I: diagnoza, opis analityczny sytuacji Powiatu
Etap II: wskazanie wizji i misji Powiatu, projektowania i hierarchizowania działań, określenie zadań strategicznych
Etap III: konsultacje społeczne i włączenie interesariuszy
Etap IV: opracowanie finalnej wersji dokumentu, określenie trybu monitorowania i aktualizowania.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *