Adobe Stock
Problemy z trzodą chlewną w Myszkowie
26 stycznia 2023 r. | 11:19
0

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2023/141 z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świńaby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń oraz proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się tej choroby w Polsce, Gmina Myszków oraz Koziegłowy zostały wyznaczone jako obszar objęty ograniczeniami I. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 20 stycznia br.

W związku z powyższymnakłada się na utrzymujących trzodę chlewną na terenie gmin Myszków oraz Koziegłowy szereg nowych obowiązków:
- obowiązek zgłaszania zdarzeń w siedzibie stada dot. przemieszczeń trzody chlewnej oraz uboju gospodarczego na użytek własny do BP ARiMR w Myszkowie w terminie 2 dni.
- niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie o padnięciach trzody chlewnej w gospodarstwie celem pobrania prób do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
- ubój na użytek własny obejmuje tylko zwierzęta przebywające w gospodarstwie co najmniej 30 dni przed ubojem i powinien być wcześniej zgłaszany w związku z koniecznością przeprowadzenia przez lekarza weterynarii badania przedubojowego.
- obowiązek wyłożenia mat dezynfekcyjnych nie tylko przed wejściami do pomieszczeń utrzymujących trzodę chlewną ale także przed wjazdami na teren gospodarstwa a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka do dezynfekcji.
- kontrole podmiotów utrzymujących trzodę chlewną przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, pozytywna kontrola bioasekuracji jest konieczna do wystawienia świadectwa zdrowia w celu przemieszczenia trzody chlewnej- świadectwo zdrowia jest ważne tylko przez 24 godziny.
- transport trzody chlewnej może odbywać się tylko zatwierdzonymi środkami transportu do przemieszczania zwierząt.
- zakup trzody chlewnej z obszarów objętych ograniczeniami II lub III wymaga zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie. /UM Myszków/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *