RIO: Fatalna sytuacja finansowa Poraja. Gmina nie płaci ZFŚS, nie spłaca kredytów!
11 października 2019 r. | 15:55
2

PORAJ: Urząd Gminy Poraj do dziś nie opublikował negatywnej dla siebie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. A ta dla Wójt Katarzyny Kaźmierczak jest miażdżąca. Nie dość, że zadłużenie gminy tylko w jeden kwartał wzrosło o blisko 5,3 mln zł, to jeszcze gmina Poraj jako jedna z dwóch w województwie śląskim, otrzymała czerwoną kartkę od RIO.

Co ciekawe, na koniec I półrocza gmina wykazała nadwyżkę budżetową w wysokości 1 709 671,00 zł. Mimo to, gmina wykazuje zobowiązania wymagalne w wysokości 496 651,43 zł, w tym z tytułu dostaw i usług (90 936,43 zł) oraz wobec osób fizycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych w zakresie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (405 715,00 zł).

RIO zwraca też uwagę, że Gmina Poraj mimo, iż zaciągnęła kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł nie dokonała spłaty tych zobowiązań wymagalnych.

I kolejne ciekawostki.

Przy wydawaniu opinii Skład Orzekający zapoznał się z przedłożoną informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju, Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju oraz SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju. Po analizie sprawozdań stwierdzono, że:
• w sprawozdaniu SP ZOZ nie podano jednoznacznie wysokości należności wymagalnych;
• w sprawozdaniu Gminnej Biblioteki Publicznej zawarto informację, że jednostka nie posiada należności wymagalnych lecz nie określono ogólnej kwoty należności.

Uchwałę RIO w tej sprawie możecie zobaczyć poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI
2 odpowiedzi na “RIO: Fatalna sytuacja finansowa Poraja. Gmina nie płaci ZFŚS, nie spłaca kredytów!”

 1. Rzecznik Prasowy UG Poraj pisze:

  Pan Red. Paweł Gąsiorski
  Portal zyciemyszkowa.pl

  Na podst art. 31a ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku (tj. Dz.U. z 1984, Nr 5, poz. 24 z póżn. zm.) wnoszę o pilne sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w tytule Pańskiego artykułu, który ukazał się w dniu 11.10.2019 r. o godz. 15.55 na portalu internetowym zyciemyszkowa.pl, pt. „RIO: Fatalna sytuacja finansowa Poraja. Gmina nie płaci ZFŚS, nie spłaca kredytów!”, w sposób określony przepisami wskazanej ustawy. Nieprawdziwe są następujące twierdzenia: „RIO: Fatalna sytuacja finansowa Poraja. Gmina nie płaci ZFŚS, nie spłaca kredytów!” Regionalna Izba Obrachunkowa, ani w podjętej Uchwale Nr 4200/VI/159/2019 z dnia 23 września 2019 roku, ani w uzasadnieniu do tej uchwały nie zawarła słów: „fatalna sytuacja finansowa” w odniesieniu do Gminy Poraj. Na dzień dzisiejszy Gmina Poraj wypłaciła 75% zobowiązań należnych wobec osób fizycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych. Gmina Poraj spłaca kredyty. Co więcej – Gmina Poraj terminowo spłaca wszystkie pożyczki i kredyty. Zadłużenie Gminy Poraj nie wzrosło. Zmianie uległa jedynie klasyfikacja zobowiązań, w związku z dokapitalizowaniem PORECO Sp. z o.o. Na sesji Rady Gminy Poraj w maju br. podjęta została Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową, w której dokapitalizowanie gminnej spółki PORECO Sp. z o.o. zaliczono do kwoty długu, a nie jak dotąd – wydatku majątkowego. Co za tym idzie – dokapitalizowanie należy obecnie wykazywać w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań. To uzasadnia dlaczego nastąpił wzrost zobowiązań. Pragnę stanowczo podkreślić, że nie wpłynęło to na zwiększenie zadłużenia, gdyż wydatki na ten cel były już wcześniej ujęte w WPF. Na dzień dzisiejszy kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu został spłacony. W związku z tym wnoszę o zmianę tytułu przedmiotowego artykułu, na tytuł odpowiadający faktom wskazanym w uzasadnieniu do sprostowania. GMINA PORAJ TERMINOWO SPŁACA WSZYSTKIE POŻYCZKI I KREDYTY!

  Rzecznik Prasowy
  Urzędu Gminy Poraj
  Andrzej Kozłowski

  6
  8
 2. PKP pisze:

  Piszę się tak jaki jest czas bez skutku . Jak osoba nauczyciel może zarządzać gminą ,finansami itp Powinny być kwalifikacje . Ta forma naboru trwa od lat. Nikt nie zmienia bo musi być wygodna ,np ciocia chce przyjąć do pracy pociotka .Ma tylko ukończone liceum i zaoczne studia zarządzania , Ciocia mówi przychodzi rozmawiałam będziesz przyjęty. I TAK DALEJ DALEJ, TO JEST SZKODA PISAĆ A, JAK SIĘ GŁOŚNO POWIE TO WRÓG NR1 . Żegnam

  4
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *