RIO unieważniło uchwałę Rady Powiatu w Myszkowie
17 sierpnia 2022 r. | 12:54
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach miała uwagi do uchwały Rady Powiatu w Myszkowie. Kolegium RIO musiało unieważniło uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Myszkowskiego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli, prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała ta w części dotyczącej zapisu § 6 ust. 6 uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 7 i 94 Konstytucji RP ( Dz.U. z 1997 r. poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) w związku z art. 251 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) polegającej na wprowadzeniu w akcie prawa miejscowego zapisów, które wykraczały poza granice upoważnienia ustawowego organu stanowiącego polegających na określeniu terminu składania rozliczenia dotacji przez podmioty, które zlikwidowały działalność oświatową oraz modyfikowania regulacji ustawowych dotyczących zwrotu niewykorzystanych dotacji, jest niezgodna z prawem.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.