Rusza V edycja budżetu partycypacyjnego
24 kwietnia 2019 r. | 09:44
0

Masz już projekt  na zadanie w mieście? Chcesz zrealizować przedsięwzięcie dla siebie i mieszkańców miasta Myszkowa? Złóż wniosek! Na zadania objęte budżetem partycypacyjnym przeznacza się kwotę 1.350.000,00 zł. Kwota ta może być przeznaczona na projekty dotyczące wielu sfer m. in. sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itp.

Od 7 do 27 maja 2019 r. można składać wnioski w ramach budżetu partycypacyjnego na specjalnie przygotowanym formularzu. Formularz można pobrać tutaj jak również w Biurze Podawczym Urzędu Miasta (pokój nr 2) oraz w formie elektronicznej na stronie www.twojbudzet.miastomyszkow.pl.

Formularz wraz z listą poparcia przez co najmniej 70 mieszkańców miasta Myszkowa należy złożyć w jednej z poniższych form:
✓ listownie na adres: Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków z adnotacją na kopercie "Budżet Partycypacyjny" (za datę złożenia uznaje sie datę stempla pocztowego),
✓ osobiście w Urzędzie Miasta Myszkowa, Biuro Podawcze pok. nr 2, w godzinach pracy urzędu,
✓ za pośrednictwem Internetu na stronie www.twojbudzet.miastomyszkow.pl wypełniając wszystkie pola obowiązkowe i dołączając skan listy poparcia zadania.

Więcej o budżecie partycypacyjnym - kliknij tutaj.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *