fot. Powiat Myszkowski
Ruszyła kwalifikacja wojskowa
10 marca 2020 r. | 11:20
0
W Starostwie Powiatowym w Myszkowie trwa trzytygodniowa kwalifikacja wojskowa, której celem jest założenie ewidencji wojskowej oraz ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi i osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.
W Powiecie Myszkowskim w 2020 roku do kwalifikacji wojskowej zobowiązanych jest się stawić 409 mężczyzn i 11 kobiet.
W pierwszym dniu na sali sesyjnej kwalifikantów powitał Wicestarosta Myszkowski Mariusz Morawiec, ppłk Adrian Klimek - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie, mjr Andrzej Kowalski – szef Wydziału Rekrutacji WKU w Częstochowie, Agnieszka Żmudzka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, nadzorującego przebieg kwalifikacji wojskowej.
Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Myszkowskiego swoją pracę rozpoczęła 2 marca 2020. W skład Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myszkowskiego wchodzą - Przewodniczący: lek. med. Sławomir Cichoń, Sekretarz: Marta Marchewka i Pielęgniarka Urszula Belicka.
W zespole funkcję pisarzy pełnią: Anna MaciągAgnieszka BernatBeata MakselonMagdalena Polk, świetlicową jest - Elżbieta Piskorska.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym
do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. /Powiat Myszkowski/



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *