Sesja budżetowa powiatu myszkowskiego
12 grudnia 2019 r. | 10:13
0

W czwartek 19 grudnia odbędzie się sesja Rady Powiatu w Myszkowie, podczas której radni uchwalą budżet powiatu myszkowskiego na 2020 rok. Podczas sesji odbędzie się również głosowanie w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Myszkowski.

Początek sesji o godz. 8:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup przenośnych, ręcznych urządzeń nawigacyjnych i kart pamięci dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Myszkowski
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Myszkowski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie z późn. zm.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2033.
15. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2020 rok.
16. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa w sprawie projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2020 rok.
17. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
18. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii i wniosków Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa.
19. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
20. Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
21. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
22. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2020 rok.
23. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2019 roku .
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
25. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
26. Zamknięcie obrad sesji.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *