Sezon zimowy 2018/2019 na drogach powiatu
10 stycznia 2019 r. | 17:12
4

Trwa Akcja Zima. W naszym powiecie „akcję zimową” prowadzi i koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Sprawny system zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich to współpraca różnych podmiotów odpowiedzialnych za stan dróg.

W zakres utrzymania PZD wchodzi 159,8 km dróg powiatowych, które utrzymywane będą w IV standardzie Zimowego Utrzymania Dróg . Ponad to w zakres utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie wchodzi 117,7 km dróg wojewódzkich, które utrzymywane będą w II i III standardzie Zimowego Utrzymania Dróg Łączna długość dróg na których prowadzona będzie akcja odśnieżna wynosi: 277,5 km

Powiatowy Zarząd Dróg dysponuje następującym sprzętem:
4 szt. pługo - piaskarko- solarki
3 szt. pługo - piaskarki P-1
1 szt. równiarka samojezdna
1 szt. ładowarka do odśnieżania
1 szt. ładowarki do załadunku materiałów
1 szt. ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem do odśnieżania i posypywania chodników
1 szt. zamiatarka chodnikowa

Oprócz sprzętu obcego przy z. u. d. pracował sprzęt PZD Myszków: 1 szt. koparko-ładowarka „KOMATSU” 1 szt. pług wirnikowy
Łączna ilość pracowników - 14

Stan materiałów do z.u.d przedstawia się następująco:
- Drogi powiatowe: sól - 400 Mg piasek - 3.417 Mg
- Drogi wojewódzkie: sól - 1.780 Mg piasek - 5.533 Mg

Na n/w odcinkach dróg wojewódzkich zostaną ustawione zasłony przeciwśnieżne: 
- DW nr 789 odc./łuki poziome/ m. Tomiszowice (1.000mb)
- DW nr 789 odc. Żarki – Niegowa (500mb)
- DW nr 793 odc. Będusz – Smudzówka – Leśniaki (1.500mb)

Telefony kontaktowe
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie tel.034 /314-83-04 lub 314-89-96, Fax.034 / 314-83-04
2.Kierownik Obwodu Drogowego pełniący obowiązki Kierownika z.u.d. Marek Ociepka – tel.kom.502-228-941
3.Telefon komórkowy dyżurny - 509-557-093
4.Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Zbigniew Cesarz – tel. kom. 609-930-149

Dyżury prowadzone będą przez 24 godz. na dobę przez pracowników P.Z.D.
natomiast sprzęt zatrudniany jest zgodnie z potrzebą i na wezwanie dyżurnych. Dyżurni przez cały okres zimowy sporządzają meldunki o stanie dróg i pracy sprzętu które wysyłane są do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ponadto na bieżąco udzielamy informacji użytkownikom dróg i środkom masowego przekazu o istniejących i przewidywanych warunkach na drogach. Bardzo cenne są również informacje otrzymywane na bieżąco z Policji o stanie dróg.

Koordynator „Akcji Zima” na poziomie samorządowym.

W naszym powiecie „akcję zimową” prowadzi i koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Sprawny system zimowego utrzymania dróg to współpraca różnych podmiotów odpowiedzialnych za stan dróg. W tym celu w naszym powiecie powołane zostało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W składzie sztabu znaleźli się przedstawiciele gmin i jednostek podległych Starostwu m.in. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.

W przypadku zjawisk o charakterze klęsk żywiołowych zadaniem Centrum jest zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu i koordynacja działań. Bardzo ważna jest również współpraca służb policji i służb drogowych /konieczność kierowania ruchem w czasie trudnej sytuacji na drogach/ sprawdzona w latach ubiegłych.

Procedury reagowania po wystąpieniu obfitych opadów śniegu
W przypadku zjawisk o charakterze klęsk żywiołowych zadaniem Centrum jest zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu i koordynacja działań. Bardzo ważna jest współpraca służb Policji i Służby Drogowej /konieczność kierowania ruchem w czasie trudnej sytuacji na drogach/. Na teranie naszego powiatu nie wystąpiły sytuacje uniemożliwiające dojazd do miejscowości oddalonych od głównych dróg. Nie mniej jednak są osiedla oddalone od głównych dróg dojazdowych do których sprzęt zostanie skierowany w następnej kolejności po udrożnieniu dróg głównych.

Sposób informowania i ostrzegania mieszkańców oraz podróżnych o sytuacji na drogach. Przez cały okres zimowy pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg przygotowują meldunki o stanie dróg i pracy sprzętu, które wysyłane są do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Myszkowie. Ponadto na bieżąco udzielamy informacji użytkownikom dróg i środkom masowego przekazu o istniejących i przewidywanych warunkach na drogach.

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018

1. Droga nr 1010-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Dębowiec-PustkowieChorońskie – Choroń – dł. odc. 2,9 km
2. Droga nr 1011-S - Gr. z powiatem częstochowskim – Poraj - skrzyż. z DW 791 - dł. odc. 0,4 km
3. Droga nr 1012-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Choroń-Poraj-Gęzyn-Koziegłowy - dł. odc. 16,6 km
4. Droga nr 1013-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Zaborze-Zalew Zaborze-Przybynów - dł. odc. 4,7 km
5. Droga nr 1014-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Gorzków Nowy-Postaszowice-Niegowa-skrzyż. z DW - dł. odc. 6,3 km
6. Droga nr 1015-S - Skrzyż. z DP nr S-1016 – Mzurów-Dąbrowno-gr. z powiatem Częstochowskim - dł. odc. 4.0 km
7. Droga nr 1016-S - Gr. z powiatem częstochowskim Bystrzanowice Mzurów,skrzyż. z DP nr S-1015 Niegowa-skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 6,4 km
8. Droga nr 1017-S - Gr. z powiatem częstochowskim-Kamionka-Sokolniki-Kroczyce-gr. z powiatem zawierciańskim - 3,8 km
9. Droga nr 1710-S - Sokolniki-skrzyż. z DP nr S-1017 –Zagórze-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 1,6 km
10. Droga nr 1711-S - Skrzyż. z DW 789 – Bliżyce-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 5,3 km
11. Droga nr 1712-S - m.Niegowa-skrzyż. z DW 789-Ogorzelnik-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 3,8 km
12. Droga nr 1713-S - m.Niegowa-skrzyż. z DW 789 – Mirów-Kotowice-skrzyż. z DW 792-gr.z powiatem zawierciańskim – dł. odc. 6,6 km
13. Droga nr 1714-S - skrzyż. z DW 793 – ul.Sikorskiego-ul.1-go Maja- ul. Stawowa-ul.Bory- gr. z powiatem zawierciańskim dł. odc. 4,4 km
14. Droga nr 1715-S - skrzyż. z DW 791 – Kopaniny-gr. powiatu zawierciańskiego - dł. odc. 1,0 km
15. Droga nr 2310-S - Gr. z powiatem lublinieckim-skrzyż. z DK-1-Siedlec Duży-Rosochacz-skrzyż. z DP S-1012 – dł. odc. 7,5 km
16. Droga nr 2311-S - Gr. z powiatem lublinieckim-Siedlec Duży Mzyki-Gniazdów skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 2,8 km
17. Droga nr 2312-S - Gr. z powiatem lublinieckim-m.Wożniki-Cynków-Winowno-skrzyż. z DK-1 - dł. odc. 7,1 km
18. Droga nr 3210-S - Skrzyż.z DK-1-Wojsławice-Cynków-Zendek-gr. z powiatem tarnogórskim - dł. odc. 7,5 km
19. Droga nr 3800-S - Skrzyż. z DP nr S-1012/Rosochacz/-Kuźnica Mała-Oczko-Lgota Mokrzesz-skrzyż. z DW 789 Lgota Górna - dł. odc. 3,7 km
20. Droga nr 3801-S - Skrzyż. z DW 789-Koziegłówki-Mysłów-Osiek-skrzyż.
z DW 791/Postęp/- dł. odc. 9,7 km
21. Droga nr 3802-S - Skrzyż. z DW 791 – Lgota Górna-Gliniana Góra-Osiek-Pustkowie Lgockie-Huta Stara-skrzyż. z DP nr S-3804 - dł. odc. 10,2 km
22. Droga nr 3803-S - Osiek-Koclin-Pińczyce-Żelisławice gr. z powiatem będzińskim - dł. odc. 6,1 km
23. Droga nr 3804-S - Skrzyż. z DK-1-Zabijak-Pińczyce-Huta Stara- skrzyż. z
DW 793 - dł. odc. 6,5 km
24. Droga nr 3805-S - Skrzyż. z DW 791- Masłońskie-Ostrów-Przybynów-skrzyż. Z DP nr S 3809 - dł. odc. 5,1 km
25. Droga nr 3806-S - Gorzków Stary-skrzyż.z DP nr S-1014-Ludwinów-Trzebniów-Moczydło-skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 9,7 km
26. Droga nr 3807-S - Skrzyż. z DP nr S 1711-Bliżyce-Sokolniki-skrzyż. Z DP nr S 1017 – dł. odc. 2,6 km
27. Droga nr 3808-S - Skrzyż. z DW 793-Helenówka-Jaworznik-skrzyż. z DW 792 – dł. odc. 3,9 km
28. Droga nr 3809-S - Choroń-Pustkowie Przybynowskie-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki-skrzyż.z DW nr 793 – dł. odc. 5,3 km
29. Droga nr 3810-S - ul.Słowackiego-Myszków-Nowa Wieś-skrzyż.z DW nr 789 – dł. odc. 4,3 km

Razem: 159,8km

Wykaz dróg wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019:

1. DW nr 789 - Gniazdów –Koziegłowy –Żarki- Niegowa - Staromieście - DW nr 46 – dł. odc. 38,8 km z tego:
- odc. Gniazdów – Koziegłowy – dł. odc. 2,89 km
-odc. Koziegłowy - Żarki- Niegowa - Staromieście - DK nr 46 – dł. odc. 35,91 km
2. DW nr 791 - odc. DK nr 1-Osiny-Poraj-Myszków- gr. Powiatu - dł. odc. 29,9 km
3. DW nr 792 - Żarki - Kroczyce DK – 78 – dł. odc. 16,4 km
4. DW nr 793 - Janów - /DK nr 46/- Żarki -Myszków - Siewierz /DK nr 78/ - dł. odc. 32,6 km
Razem: 117,7 km

Wykaz dróg powiatowych nie objętych zimowym utrzymaniem:

I. Gmina Żarki
- DP nr 3809-S Choroń-Pustkowie Przybynowskie-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki-skrzyż. z DW 793 - odc. Choroń – Przybynów - 3,65 km

II. Gmina Niegowa
- DP nr 1710-S Sokolniki – Zagórze – gr. z powiatem zawierciańskim - odc. Zagórze – Woźniki - 0,65 km

III. Gmina Koziegłowy
- DP nr 2310-S gr. z powiatem lublinieckim-Siedlec Duży-skrzyż.z DK-1 Rosochacz-skrzyż. z DP S 1012 - odc. Woźniki – Siedlec Duży- 0,2 km
- DP nr 2311-S gr.z powiatem lublinieckim Siedlec Duży – Mzyki - Gniazdów skrzyż. z DW 789 - odc. Mzyki – Siedlec Duży - 0,15km
- DP nr 3800-S skrzyż. z DP nr S 1012-Kużnica Mała– Oczko–Lgota Górna-Mokrzesz-skrzyż.z DW 789-Lgota Górna - odc. skrzyż. z DP nr S 1012/Rosochacz/- Kużnica Nowa - 1,15 km
- DP nr 3210-S skrzyż. z DK-1 – Wojsławice Cynków-Zendek –gr.z powiatem tarnogórskim - odc. Cynków-Zendek-gr. z powiatem tarnogórskim-3,7 km

III. Gmina Poraj
- DP nr 3809-S Choroń-Pustkowie Przybynowskie-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki skrzyż. z DW 793 - odc. Choroń-Przybynów - 0,9 km

Razem: 10,4 km
4 odpowiedzi na “Sezon zimowy 2018/2019 na drogach powiatu”

 1. Bożenka pisze:

  Szkoda tylko że osoby jeżdżące piaskarkami tak szybko jeżdżą. Mijalam niejednokrotnie piaskarki które miały pług w górze i jechały około 70km/h. Więcej odsniezal ich pęd powietrza niż one same… Przejedzie taka piaskarai i nie widać że jechała w ogóle a trochę posypane tylko widać nic dziwnego jak tak szybko jedzie

  3
  0
 2. Baku pisze:

  W moim przypadku to te “szybkie”plugo-piaskarki regularnie zasypują wcześniej odśnieżony chodnik.,…w terenie ścisłej zabudowowy .

  3
  0
 3. Barbara pisze:

  A kto odpowiada za chodnik przy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przy ul. Pułaskiego , bo jego stan jest fatalny , w piątek 11.01. br spacer po grudach , dziś też roztopione błoto śniegowe nic nie ruszone , a codziennie chodzą tędy dzieci do szkoły.

  2
  0
  • Bożenka pisze:

   Za odśnieżanie przy drogach wojewódzkich i powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg, jak widać w tym roku idzie im naprawdę tragicznie. W poprzednich latach było lepiej

   1
   0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *