fot. SP nr 4 w Myszkowie
Skarga na dyrektora SP nr 4 w Myszkowie – Jacka Wosia
20 lipca 2018 r. | 13:08
4

Znamy przyczyny uznania przez Radę Miasta w Myszkowie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Myszkowie - Jacka Wosia za bezzasadną.

Z uwagi na ochronę danych osobowych, w materiałach radnych nie może być użyte imię i nazwisko osoby skarżącej.

Poniżej uzasadnienie do uchwały w tej sprawie.

W dniu 27 czerwca 2018r. Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazało do przewodniczącego Rady Miasta w Myszkowie skargę złożoną przez Pana XXXX reprezentowanego przez pełnomocnika IURISCO Kancelaria Prawna Edyta Przybyłek na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Myszkowie Pana Jacka Wosia.

We wniesionej skardze skarżący podniósł zarzut odmowy udostępnienia mu nagrań z monitoringu obejmującego teren szkoły przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 4 w Myszkowie.

W dniu 4 lipca 2018r. do Przewodniczącego Rady Miasta w Myszkowie wpłynęły wyjaśnienia w ww. sprawie złożone przez Pana Jacka Wosia Dyrektora SP nr 4 w Myszkowie. W wyjaśnieniach poinformowano, że dnia 7 czerwca 2018 roku, w odpowiedzi na prośbę Pana XXXX, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie, musiał odmówić udostępnienia monitoringu wizyjnego. Jednocześnie poinformował, że budynek szkoły przechodzi aktualnie termomodernizację i wszystkie kamery zewnętrzne musiały zostać zdemontowane. Dowodem na demontaż monitoringu jest faktura VAT Nr 2018/05/01/014621/SP/1 z dnia 24 maja 2018 roku wystawiona przez SOLID GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 17. Firma SOLID SECURITY sprawuje całodobową ochronę, zapewniając bezpieczeństwo na terenie całego obiektu szkoły.

Demontaż monitoringu został zlecony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 na prośbę inwestora wykonującego roboty budowlane. W związku z termomodernizacją budynku odłączenie kamer wizyjnych było niezbędne, w celu wykonania elewacji zewnętrznej oraz wymiany instalacji elektrycznej. Prośba została podparta przez inwestora, tj. Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik z siedzibą w Częstochowie przy Al. Bohaterów Monte Cassino 40, pismem z dnia 7 maja 2018 roku. Dodatkowo należy podkreślić, że w świetle prawa zapis monitoringu nie może być upowszechniany ze względu na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osób trzecich. Zapewniając bezpieczeństwo uczniom Szkoły Podstawowej Nr 4 teren placu zabaw został zamknięty. Polecenie takie wydał Dyrektor w porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych. Zarówno pracownicy szkoły, uczniowie i jak i ich rodzice zostali o tym fakcie poinformowani. W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie nie mógł udostępnić nagrań z monitoringu, gdyż jest to technicznie niewykonalne. Decyzja o odłączeniu monitoringu była niezbędna, co wykazały w/w argumenty. Należy jednak zauważyć, że w sytuacji gdyby dyrektor dysponował nagraniem to wątpliwa byłaby możliwość ich udostępnienia z uwagi na obowiązujący stan prawny dotyczący ochrony danych osobowych, w tym wizerunku.

W dniu 16 lipca 2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas której ustne wyjaśnienia w ww. sprawie zostały złożone przez p.Jacka Wosia Dyrektora SP Nr 4 w Myszkowie. Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja Rewizyjna zarekomendowała uznanie skargi za bezzasadną.

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami oraz opinią Komisji Rewizyjnej Rada Miasta w Myszkowie na sesji w dniu 17 lipca 2018r. uznała wniesioną skargę za bezzasadną. Rada Miasta w Myszkowie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 KPA w związku z art. 238 § 1 KPA. Na podstawie art. 238 § 1 KPA Rada Miasta w Myszkowie informuje o treści art. 239 § 1 KPA, który stanowi, że „W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego”.

PAWEŁ GĄSIORSKI
4 odpowiedzi na “Skarga na dyrektora SP nr 4 w Myszkowie – Jacka Wosia”

 1. Kozłowski pisze:

  Bardzo dobrze zrobili.

  5
  2
 2. Aaa pisze:

  Bo kumpli się broni

  2
  1
 3. Aaa pisze:

  Bo przyjaciół się broni

  1
  2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *