fot. Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Szkoły będą bardziej przyjazne dla niepełnosprawnych?
08 lutego 2019 r. | 10:40
0

W starostwie powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące potrzeb w zakresie likwidacji barier architektonicznych w szkołach średnich na terenie powiatu myszkowskiego.

Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk spotkał się z dyrektorami szkół średnich i przedstawicielami Fundacji Pomocna, która zajmuje się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania omawiano możliwości przystosowania wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat myszkowski, do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Obecnie Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie i Zespół Szkół w Żarkach wyposażone są w windy dla niepełnosprawnych, platformy schodowe, podjazdy i parkingi. Odpowiednio przystosowane zostały także łazienki.

Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie inwestycji w zakresie likwidacji barier architektonicznych w pozostałych placówkach szkolnych.

Przedstawiciele Fundacji Pomocna przedstawili zakres potrzeb osób niepełnosprawnych, dowodząc, że jest ono bardzo wysokie. Dyskutowano na temat możliwości przystosowania pozostałych szkół średnich w takim samym stopniu.

Starosta Piotr Kołodziejczyk zaznaczył, że powiat myszkowski pragnie dostosować wszystkie placówki i jeśli tylko będzie możliwość składania wniosków na dofinansowanie takich działań, wnioski takie zostaną złożone.

Była również mowa o potrzebach związanych z rozszerzeniem działalności w postaci warsztatów terapii zajęciowej.

Obecnie jest już przygotowana dokumentacja techniczna na likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie. Przygotowywany jest wniosek na dofinansowanie z PFRON.

W przypadku Liceum Ogólnokształcącego konieczne jest wszczęcie procedury przygotowania dokumentacji na instalację widny i uzyskanie pozwolenia na budowę. Dopiero wówczas będzie możliwość złożenia wniosku o wsparcie. /Powiat Myszkowski/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *