W czwartek sesja Rady Powiatu w Myszkowie
26 marca 2019 r. | 14:01
2

W czwartek 28 marca w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Myszkowie, podczas której radni m.in. wysłuchają sytuacji na rynku pracy w powiecie myszkowskim.

Sesja rozpocznie się o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
7. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dot. sytuacji na rynku pracy, środków na aktywne formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz projektów zrealizowanych przez PUP w Myszkowie w 2018 roku.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żarkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019 – 2028.
16. Przyjęcie protokołów z V sesji Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2019 roku i VI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia 7 marca 2019 roku.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
19. Zamknięcie obrad sesji.
2 odpowiedzi na “W czwartek sesja Rady Powiatu w Myszkowie”

 1. xxxxxxxxxxxx pisze:

  Czy to prawda , ze żona Komendanta Policji Powiatowej w Myszkowie została zatrudniona w Starostwie powiatowym?

  3
  0
 2. plus pisze:

  Komendant Policji Powiatowej w Myszkowie o pewnych tematach milczy jak o dalszym ciągu postępowania Wójt gminy Poraj . Każmierczak KatARZYNA .nawet napisała skargę do komendanta wojewódzkiego Policji a pan Lemański milczy . Innych straszy wysyła do sądu . Co ma umoczone ręce . Wynika że działa sieć pajęczaków .

  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *