shutterstock
W Myszkowie ruszyła druga tura sprzedaży węgla po 1950 zł
16 stycznia 2023 r. | 09:43
0

Urząd Miasta Myszków poinformował, że 9 stycznia 2023 r. w Gminie Myszków ruszyła sprzedaż kolejnej transzy węgla po preferencyjnej cenie. Kolejność rozpatrywania wniosków będzie zgodna z kolejnością złożenia.

Warunki zakupu węgla po preferencyjnej cenie:

cena za paliwo stałe w Gminie Myszków wynosi 1950 zł brutto za tonę,
proponowany asortyment to: groszek II, orzech, kostka (węgiel nie będzie workowany), a wskazanie we wniosku asortymentu będzie miała wyłącznie charakter informacyjny,
gospodarstwa domowe, które dokonały zakupu węgla na sezon zimowy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, nie będą mogły skorzystać z możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie,
przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwa domowe w ramach przepisów:
w przypadku, gdy do 31.12.2022 r. wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, teraz będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu, jednak nie więcej niż 3 tony, które posłużą do ogrzania domu w okresie do 30 kwietnia 2023 r.,
do ceny preferencyjnej węgla nie jest wliczony koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – koszt transportu spoczywa na gospodarstwie domowym,
wniosek mogą złożyć wyłącznie osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej,
warunkiem ubiegania się o zakup węgla na preferencyjnych zasadach jest złożona deklaracja dotycząca źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Składanie wniosku:
Mieszkańcy Gminy Myszków zainteresowani kupnem węgla po preferencyjnej cenie, zobowiązani są do złożenia wniosku.
Wniosek można złożyć:
- osobiście na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków;
- przez platformę ePUAP;
- za pośrednictwem poczty.

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie. Składając wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie należy podać wymagane informacje oraz w zależności od sposobu złożenia wniosku do Gminy Myszków, wniosek musi być opatrzony: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wniosku nie można złożyć telefonicznie. Dodatkowo wysłanie e-mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niedopuszczalne.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o konieczności dokonania wpłaty: w kasie Urzędu Miasta w Myszkowie, punkcie kasowym Monetia Sp.z o.o. [Myszków, ul. Kościuszki 12 (Galeria Oczko)] lub na rachunek bankowy Gminy Myszków, nr 04 1600 1462 1746 4218 1000 0036 w BNP Paribas, z adnotacją „należność za węgiel po preferencyjnej cenie” . Z fakturą otrzymaną w Urzędzie Miasta w Myszkowie, wnioskodawca powinien udać się na wskazany skład opału, aby uzgodnić odbiór.

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta w Myszkowie
ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:(34) 313-26-82
E-mail: urzad@miastomyszkow.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *