Google Street View
W środę sesja Rady Powiatu w Myszkowie. Będzie dyskusja o sytuacja Szpitala w Myszkowie!
28 stycznia 2019 r. | 12:05
0

W środę 30 stycznia o godz. 11:00 odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Myszkowie, podczas której zostanie przedstawiona szczegółowo sytuacja SP ZOZ w Myszkowie.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
5. Informacja na temat aktualnej sytuacji w SP ZOZ w Myszkowie.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana E. P.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2019 rok.
15. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2018 roku Rady Powiatu w Myszkowie.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18. Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *