WODKAN Zgierz
Zmiana organizacji ruchu w Myszkowie
28 sierpnia 2023 r. | 12:22
0

Urząd Miasta Myszków poinformował, że od dziś została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na czas realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową i przebudową dróg gminnych w rejonie ul. Prusa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica, Reymonta - Etap I.

Dla wykonania prac związanych z przedmiotową inwestycją zaprojektowano 2 etapy prowadzenia robót. Pierwszy etap obejmuje prowadzenie robót budowlanych w ciągu dróg: ul. Prusa, ul. Sobieskiego, ul. Reymonta, natomiast II etap obejmuje prowadzenie robót budowlanych w ciągu ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza oraz ul. Staszica.

Na czas prowadzenia robót poszczególne drogi zostaną zamknięte. Planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa przyszłego roku. /UM/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *