fot. SP nr 3 w Myszkowie
ZSP nr 3 w Myszkowie zostanie zlikwidowany
14 lipca 2022 r. | 10:35
0

Rada Miasta w Myszkowie podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie ul. Kościuszki 30.

Treść uchwały poniżej:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2022 roku rozwiązuje się Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie ul. Kościuszki 30, w skład którego wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki 2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2022r. likwiduje się jednostkę budżetową Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie ul. Kościuszki 30.
§ 3. Z dniem 1 września 2022r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Myszkowie ul. Kościuszki 30 staje się odrębną jednostką budżetową.
§ 4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy zostaje przejęta do prowadzenia przez Powiat Myszkowski.
§ 5. Mienie będące w dotychczasowym zarządzie likwidowanej jednostki budżetowej Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie ul. Kościuszki 30 według stanu na dzień likwidacji pozostaje własnością gminy i zostanie przeznaczone na działalność jednostki wymienionej w §3.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.